ישיבת אורות שאול, רעננה

חזרה למאמרי חדשות

מזל טוב ושפע ברכות לתלמידנו היקר יהודה רוס ולניצן לרגל נישואיכם! שתזכו להקים בית נאמן בישראל!