ישיבת אורות שאול, רעננה

חזרה למאמרי חדשות

מזל טוב לבנימין ועטרה טויבר להולדת בתכם! שתזכו לרוות ממנה רוב נחת ושמחה!