ישיבת אורות שאול, רעננה

חזרה למאמרי חדשות

מזל טוב לאריאל ומעיין דיטשר להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים!