פרשת חקת תשע"ח – געגועים לאידיאולוגיה

פרשת שלח תשע"ח – חטא התבונה האוטונומית

תאווה ואהבה – דרשה לפרשת 'בהעלתך', של בארי צימרמן

פרשת נשא תשע"ח – אֹמר ואש – אור חדש על ההתגלות במשנת פרנץ רוזנצווייג

שבועות תשע"ח – התגלות וודאות,  אמונה ואהבה

פרשת במדבר תשע"ח – געגועים למדבר

פרשת בהר תשע"ח – גומל נפשו איש חסד