פרשת תרומה תשע"ח – מדרש 'כלכלי'

התורה – מקור סמכות או מקור השראה (פרשת יתרו תשע"ח)

פרשת בשלח (שבת שירה) תשע"ח – שירה ואמונה

פרשת בא – בושה, תפילה ושמחה

הראי"ה קוק – וטהר לבנו לעבדך באמת 2

הראי"ה קוק – וטהר לבנו לעבדך באמת (חלק ראשון)

תורה וחכמה – שכל משכיל ומושכל