חוה"מ סוכות תשע"ט – יומן מסע – בית (י)הודי 11

'האזינו' תשע"ט – יומן מסע-בית (י)הודי 10

'וילך' תשע"ח – יומן מסע – בית (י)הודי 8 – 9

פרשת 'כי תבוא' תשע"ח – יומן מסע – בית בלב ה(י)הודי שבוע 7

פרשת 'כי תצא' תשע"ח – יומן מסע-בית (י)הודי 6

פרשת 'שופטים' תשע"ח – יומן מסע-בית (י)הודי 5

יומן מסע-בית בלב ה(י)הודי – שבוע 4