יומן מסע-בית בלב ה(י)הודי – שבוע 4

יומן מסע-בית בלב ה(י)הודי – שבוע 3

פרשת 'ואתחנן' תשע"ח – יומן מסע – בית הֹדו (2)

אולי התחלה של יומן מסע -בית

פרשת מסעי תשע"ח – לקראת מסע

פרשת חקת תשע"ח – געגועים לאידיאולוגיה

פרשת שלח תשע"ח – חטא התבונה האוטונומית