תורה וחכמה – שכל משכיל ומושכל

פרשת 'וישב' – יומן שבועי – לקט שכחה ופאה

התורה – סיפור מכונן?

תחנונים על תפילת הבקשה או – קושיות מן החלל המלא

תחנונים על תפילת הקבע

העקדה – שני מבטים מנוגדים ונסיון (ש'מריח' אפולוגטי) ליישבם

בַּקְּשׁוּ פָנָי – פרק מהביוגרפיה של האמונה