הרהורי שואה – תשע"א

הרהורים של יום השואה – תשס"ט; תש"ע; תשע"ד

אשר גאלנו – בימים ההם בזמן הזה

לשביעי של פסח – על הנסים ועל הנפלאות בימים ההם בזמן הזה

התכתבות 2 – על 'אהבת חינם'

התכתבות 1 – חירות, חופש, דרור

חופש וחירות, עצמיות ואין – רשמים ומחשבות מתוך לימוד דרשה של הרב שג"ר.