תשובה אל היושר ואל קודש קודשים

פוסטמודרניזם – קושיה, זעקה, אתגר

'עת לחנות ועת ליסוע' – פרשת בהעלתך תשע"ז

הראי"ה קוק על הספרות העברית החדשה

שבועות תשע"ז – עשרת הדברות שלי

פרשת בחקתי – 'אם – אז'

יומן שבועי אמור תשע"ז – 'ושבו האובדים'