פורים וכפורים

דרשה ממשתה פורים שחל שלא בזמנו

דרשה לפורים

פרשת תרומה – סיפור על אהבה ועל אב ואם שנעלמו

יומן שבועי – פרשת תרומה תשע"ז

פרשת משפטים – אימת הפוליטיקה

פרשת יתרו – וירד ד' על הר סיני – הרהורים על ההתגלות