פרשת בחקתי – 'אם – אז'

יומן שבועי אמור תשע"ז – 'ושבו האובדים'

יומן שבועי פרשת אחרי מות – קדושים תשע"ז

אני מאמין ביום העצמאות

מחר אשכים קום – לקראת יום הזיכרון תשע"ז

הרהורי שואה – תשע"א

הרהורים של יום השואה – תשס"ט; תש"ע; תשע"ד