ישיבת אורות שאול, רעננה

מוסר מול הלכה

שאלה:

בעניין שניים שהלכו במדבר ורק לאחד היו מים ונפסק כר"ע - חייך קודמים לחיי חברך. שאלתי - במצב שבעל המים מציע מיוזמתו מים לחברו, האם על חברו לסרב לקבל מטעמו של ר"ע וביודעו שאם יקבל, שניהם ימותו? מצד אחד ההלכה כר"ע ומצד שני בעל המים מציג עמדה מוסרית.

התשובה:

המשיב: הרב יובל שרלו

סוגיה זו זכתה להרבה מאוד התייחסויות הנובעות מפיתוח הסיפור - למשל: יש לאדם שתי מימיות ויש שלושה אנשים - מה יעשה, וכדו'. במקרה דנן, נראה לי כי לא מוטל על האדם לסרב לקבלת המים. אם בעל המים מחליט לא לנצל את היות המים שלו, ולהקנות חצי מהמים לחבר - מותר לו לקבל אותם גם אם ימותו שניהם. איני מוצא חובה מוסרית לסרב לכך (כמובן, רק אם ברור שהכוונה של הנותן נקייה ומכוונת.

להדפסת התשובה