ישיבת אורות שאול, רעננה

יחס לגויים ה

שאלה:

אז בשורה התחתונה, כשיש התנגשות בין ההלכה למוסר- מה גובר? כמו למשל במקרה של הצלת גוי עובד כוכבים אבל לא מזיק ליהודים במקום שאין איבה (נגיד שיש מציאות כזאת)- מי גובר במקרה כזה? ההלכה שאומרת לא להציל או המוסר שאומר כן להציל?

התשובה:

המשיב: הרב יובל שרלו

שלום וברכה זו שאלה לא פשוטה, כי הקב"ה ציווה גם על ההלכה וגם על המוסר. ולא זו בלבד, אלא שנכנסים שיקולים נוספים של קידוש ד' ומניעת חילולו. על זה צריך לכתוב ספר שלם ולא תשובה קצרה. החשוב ביותר הוא שנטמיע בנו את ההכרה שהקב"ה ציווה על כל המכלול. משעה שאנו מבינים זאת, אנו יודעים כי חלק מההלכה הוא לשים לב לעובדה שהגויים כיום מצילים יהודים ושומרים על זכויות האזרח של יהודים בכל מקום בעולם, ולא הורגים אותם ומשאירים אותם בבור, וממילא הציווי המוסרי הבסיסי והיסודי הוא להשיב טובה תחת טובה, ולנהוג כך באותה דרך. כל טוב

להדפסת התשובה