ישיבת אורות שאול, רעננה

תפילת הודיה על בחירות

שאלה:

מפלגה שקצרה הישג בבחירות, האם נכון שתעשה סעודת הודיה כעת, כאשר אין ודאות אם תיכנס בכלל לקואליציה?

התשובה:

המשיב: הרב יובל שרלו

שלום וברכה בהלכות ברכת הטוב והמיטיב נפסק שמברכים על הטובה שאירעה, גם אם לא התפתח ממנה דבר, ואפילו אם יש אפשרות שיתפתח ממנה משהו רע. כל זה ברמה העקרונית. האם לומר תפילת הודיה על בחירות ? ספק. כל טוב

להדפסת התשובה