ישיבת אורות שאול, רעננה

שאלות ספציפיות +שאלות שעורורו מהתלמוד

שאלה:

שלום הרב
א.כתוב בתלמוד הבבלי:" אשה חמת מלא צואה, ופיה מלא דם – והכל רצין אחריה" (שבת קנב ע"א) האם זה לא נראה שלא רק בחקיקה או בתפיסת עולם של חכמה, שהאמוראים כקבוצה לא דעת יחיד /מחלוקת ... לפחות חלקם זלזלו בנשים חס וחלילה האם היה לזה קונטקסט מסיוים שאולי לא הבנתי את הקשרו?
ב."אשתו של אדם מותרת היא לו, לפיכך כל מה שרוצה לעשות בה, עושה – בועל בכל עת שירצה, ומנשק בכל איבר שירצה, ובא עליה כדרכה ושלא כדרכה, ובלבד שלא יוציא שכבת זרע לבטלה." (הרמב"ם משנה תורה, שולחן ערוך) פה רואים שמבחינה פרקטית הרמב"ם שבעצמו אמר " אשה שלומדת תורה יש שכר"...(אולי אין קשר)אבל זה מפתיע אותי במידה והבנתי נכון את הנאמר לגבי מה שהרמבם אומר והשלוחן אומרים זה לא רק לא זכות זה ממש תסיסה לאלימות (מקווה שזו לא בורות שלי)
ג.נורא קשה לי להבין את הקבלה בכללי את המטרות עיקרות מתוך התוכן ועל מה הבנתי שגם שמה יש אמריות שלכוארה מלזלות אבל עוד לא מצאתי מקורות
*אני מקווה שאני לא לומד תורה כדי לקנטר
*יש כמובן הרבה מקורות אחרי שמכבדו את האשה למשל בסיפורי כיבוד הורים במסכת קידשוין וכו...
*אני מרגיש שבזמן האחרון אני מתרחק מהדת מבלי קשר למה שכתבתי וקשה לי עם זה כי אני מרגיש לא נעים עם העולם והרגלים ושאני בלי קשר בנוסף מבזבז את הזמן (אבל לא תמיד לפעמים אני מנצל אותו לדברים חשובים לא צריך לעשות דרמה)
כל טוב

התשובה:

המשיב: הרב יובל שרלו

שלום וברכה א. נראה לי שהם אכן זלזלו בנשים, אך הדבר היה גם מוצדק מבחינה סביבתית. שמעתי פעמים רבות מהרב אריאל הי"ו את הטיעון הזה: תאר לך מה הייתה רמת השכלה של נשים בעולם בלי טיטולים, מים זורמים, מכונת כביסה, חשמל, כירות וכדו'. נשים היו ממש שפחות של עבודות הבית, ולא היו בנות ברית לעבודה בחוץ, להעשרה, ללימוד וכדו'. את זה חז"ל מבטאים. ב. דברי הרמב"ם אינם קשורים כלל לשאלה היחסים בין בני הזוג, אלא ליחסים בין צניעות האדם לריבונו של עולם. הפסיקה היא שמותר לקיים יחסים עם אשתו באיזו דרך שהם חפצים, ואין בכך פגיעה בצניעות או בקדושה. אין ללמוד מדבריו דבר על שאלת חובת ההסכמה של שני בני הזוג לדרך שבה הם מתכוונים לשמש את מיטתם. כלל גדול הוא בתורה: "למיימינים בה סמא דחיי, למשמאילים בה סמא דמותא". התורה עלולה אכן להפוך ח"ו לסם המוות, למי שמנצל אותה למעשי עוולה; היא מסוגלת להפוך לסם חיים למי שמתברך ממנה. ביחסים שבין איש ואישה בפרט, ובכל התחומים בכלל, היא יכולה לרומם מאוד את האדם, לחייב אותו להיות רגיש ואחראי מבחינה אנושית ומבחינה מוסרית, וקרוב אל הקודש. לשם נכון להתחבר, ואני מקווה כי תמצא את הנתיב שלך להתקרב. יש בתורה בשורה גדולה שאנחנו יכולים לממש בחיינו המלאים. כל טוב וחג שמח

להדפסת התשובה