קשירת צינורות זרע

שאלה:

יש לי 7 ילדים 3 בנים ובנות בנות
אני לא מעוניין בעוד ילדים מאחר והדבר מכביד עלי נפשית ואני מרגיש שאני לא מסוגל להוסיף עוד. והדבר גורם לי למתח עצום. וגם מבחינה כלכלית אני לא עומד בזה. אשתי לא מסכימה להשתמש בשום אמצעי מניעה כי היא רוצה עוד ילדים. האם יש איזה היתר לקשור צינורות זרע או אמצעי מניעה אחר בעבורי

התשובה:

המשיב: הרב יובל שרלו

שלום וברכה אני מבין היטב את הכאב ואת הצורך. אבל איני מכיר היתר לסרוס. כל טוב ושלום

להדפסת התשובה