ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

חינוך ילדים לצום

ע"י: הרב שי פירון

תשובה קצרה בהלכה הדנה בצום של ילדים קטנים ביום הכיפורים

 


שאלה: מאיזה גיל על ילדים לצום ביום הכיפורים?תשובה:


1- בשולחן ערוך נפסק:"קטן שהוא פחות מבן תשע אין מענין אותו ביום הכיפורים כדי שלא יבוא לידי סכנה". והרמ"א מוסיף:"אפילו אם רוצה להחמיר על עצמו מוחין בידו". במשנה ברורה הסביר טעם הדבר: עלולה להיגרם סכנה לילד.


2- אולם, בגיל מבוגר יותר מחנכים אותו ל"תענית שעות" דהינו: אם הוא רגיל לאכול כל ארבע-חמש שעות הרי שביום זה יאכל כל שש-שבע.


3- ומאיזה גיל חייב בצום מלא? בגמ' דעותיהם של רב הונא ורב נחמן ונפסקה הלכה כמותם ש"מבן י"א מתענין ומשלימין כדי לחנכן במצות" אמנם, מחלוקת גדולה היא אם החיוב מדרבנן ולכן בילד כחוש אפשר להקל.


4- במשנה ברורה הוסיף כחצד יאכל מי שלא יוכל לצום ביום הכיפורים:


  "שלא יאכלו רק כדי קיום הגוף, לחם או מים או שאר מאכל פשוט לפי החינוך כדי שיתאבלו עם הציבור"  המדובר בקטן המבין את משמעות הצום.


 


    שיהיה לכולנו צום מועיל!!!


                                                      


 

 

 

בית המדרש