ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

קום מהשולחן!!!

ע"י: הרב שי פירון

תשובה בעניין שימוש בשולחן כבמה

  


שאלה: האם מותר להשתמש בשולחנות שבחדר האוכל כבסיס לבמה. הרי ידוע לי שאסור לשבת על שולחן?


 


תשובה:
הגמרא במסכת ברכות )נה' ע"א( מלמדת אותנו: "בזמן שבית המקדש  קיים מזבח מכפר על ישראל ועכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו". מכאן למדו שיש לנהוג כבוד בשולחן עליו האדם אוכל.


ומכאן למדו שאין לשבת על שולחן.


ואם תאמר: מה לכך ולשאלה הלכתית?! הרי ברור שהדבר לא ראוי ולא נכון מטעים נימוסיים!


אכן, צדקת! גם הנימוס מחייב שא לישב על השולחן שהרי אין זה מכובד. אולם, כיצד ננהג בעת מופע בחדר האוכל או בעת הפיכת שולחנות לבמה וכד'?


בספר עם כלביא להרב אבינר נדפסה תשובתו של הרב אוייערבך, רבה של טבריה: "דבר שגור בפי כל ישראל שאין לשבת על גבי שולחן שאוכלים עליו...מאידך אין להתייחס לזה כאל איסור אלא כהנהגה ישרה המקובלת בישראל ולעת צורך, כשאינו נראה זלזול במנהג, שפיר דמי..." 


מכאן נראה שאף שאין לשבת על השולחן בעת הצורך מותר להשתמש בשולחן אף למטרות אחרות.  בעיקר אמורים הדברים ביחס לשולחנות במקומות צבוריים ששם נראה שמתנים מראש להתיר להשתמש בשולחנות גם למטרות  נוספות.


 

 

 

בית המדרש