ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

לקט הלכות ימי בין המצרים ותשעה באב במוצ"ש

ע"י: הרב שי פירון

ימי בין המצרים שנועדו להזכיר לכולנו, חורבן ומשמעותו. אך דומה, שלא נעשה די בלימוד המסרים הרוחניים הניצבים ביסודם של הימים הללו. יש על מה לדון.... בשאלות על ימי שלשת השבועות

 


                                     הרהורים בשולי הימים הבאים


 ימי בין המצרים שנועדו להזכיר לכולנו, חורבן ומשמעותו. חורבן שהרקע להיוצרו תלוי במחלוקות ובמלחמות אחים.  חורבן שעד הים לא נתקן: לא שבו כל הבנים לגבולם, לא זכינו שיבנה הבית, לא זכינו ליצור חיים לאומיים שלמים המושתתים על יסודות אמונת ישראל. נכון, מדינת ישראל קמה וגם ניצבה, אבל עדיין יש מקום לשמר מנהגי אבילות אלה. דומה, שלא נעשה די בלימוד המסרים הרוחניים הניצבים ביסודם של הימים הללו. יש על מה לדון....


 


                            אבילות  שלשת השבועות בליל  יז' בתמוז


ידוע שצום יז' בתמוז הוא מהצומות המתחילים ביום ולא בלילה. נשאלתי אם מנהגי האבילות נוהגים מליל יז' בתמוז או שהם תלויים הזמן הצום, ומתחילים מהיום.


שאלה זו נתבררה בספרות השו"ת בהרחבה.


 החיד"א,  בשו"ת חיים שאל, דן בשאלה אם מותר לברך ברכת שהחיינו בליל יז' בתמוז, ומסקנתו שאין לברך משום שכבר החלו מנהגי האבילות. העובדה שהצום מתחיל ביום ולא בלילה לא משפיעה על תחילת דיני  האבילות. לכן כתבו פוסקים רבים שאין לערוך נישואין בליל יז' בתמוז, אע"פ שמדובר בשמחה של מצוה. אומנם, במקום צורך גדול, התירו נישואן, ובעיקר אם יתחילו את החתונה מבעוד יום (שו"ת אגרות משה).לפיכך, אין להקל ולקיים אירועים משמחים בליל יז' בתמוז, ובעיקר בשנה, בה צום יז' בצמוז נדחה ליום א'.


 


                                      


                                צום ט' באב שחל במוצאי שבת


-1 קודם תפילת ערבית, יש לומר ברכת המבדיל, ללא הזכרת שם ה':"ברוך המבדיל בין קודש לחול".


-2 מדליקים נרות, כפי הצורך ומברכים עליהם ברכת "מאורי האש".


-3 מנהג יפה נהגו הספרדים להכריז: "היום אלף תשע מאות עשרים ושבע לחורבן בית מקדשנו ותפארתנו שיבנה במהרה בימנו".


-4 מסירים הפרוכת ומתפללים בקול נמוך. עד חצות יושבים על הרצפה  או קרוב אליה.


-5 הפטורים מן הצום )שקבלו היתר ממורה הוראה(  יבדילו במוצ"ש . והצמים, יבדילו במוצאי הצום על היין ויברכו ברכת המבדיל.


-6 בכל שנה נוהגים במנהגי הצום  עד צהרי היום שלמחרת ט' באב. השנה בשל העובדה שהצום נדחה מנהגי האבילות מסתיימים ביום ב' בבוקר.


 

 

 

בית המדרש