ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ענייני חנוכה

ע"י: הרב שי פירון

מאמר הדן בהלכות חנוכה והדלקת נרות חנוכה

 


ענייני חנוכה:


א. הדלקת נרות בערב שבת ובמוצאי שבת :


  1. בערב שבת - קודם מדליקין נר חנוכה ואח"כ נר שבת. ויש להניח די שמן או נרות ארוכים דיים  כדי שידלקו חצי שעה אחרי צאת הכוכבים.

  2. במוצאי שבת, לא נוהגים לאחר להתפלל ערבית כבכל שבת ומדליקים הנרות שלושים וחמש דקות אחרי השקיעה. בבית הכנסת - קודם מדליקים הנרות ואח"כ מבדילים ובבית  מנהגנו, להבדיל ואח"כ להדליק הנרות.


ב. חג הפסח הוא זמן חירותנו, חג השבועות הוא זמן מתן תורתנו, חג הסוכות הוא זמן שמחתנו וחנוכה הוא - זמן משפחתנו. זה הזמן שבו כל המשפחה מתכנסת יחד. לכן, זו מצוות "נר איש וביתו". זו מצווה שהעיקר שלה הוא  משפחתיות. ולכן - חשובה ההדלקה המשפחתית המשותפת, האירוע בו כולם מתכנסים יחד, ומפיצים את האור המיוחד של המשפחתיות .


ג. נחלקו המפרשים כיצד יש לנהוג כשיש פתח לבית המוביל לחצר המובילה לרשות הרבים. ונראה שראוי על פתח החצר אא"כ יש חשש שלא יוכל לקיים המצווה כהלכה.


ד. את החנוכיה יש להניח בטפח הסמוך לפתח שמאל כדי שתהא חנוכיה משמאל ומזוזה מימין.


ה. ראוי להדליק בשמן זית אך יוצא יד"ח בשמנים אחרים. אם השמן יקר, עדיף בנרות שעוה העיקר שיוכל לקיים "מוסיף והולך".


ו. בכל יום מימי החנוכה יש מצווה חדשה להדליק נרות ולכן גם מי שנעשה בר מצוה בתוך החג, חייב בהדלקת נרות מרגע שנתחייב במצוות.


ז. חובת הדלקת הנר היא חובתו של כל מי שיש לו בית או חדר. לכן, גם רווקים כגון בני משק חיילים וכד' ידליקו נרות חנוכה בבתיהם אע"פ שמדליקים גם בבתי ההורים. כאשר גרים מספר חברים בחדר אחד: יש מי שכתב שאין צורך שכולם ידליקו, אלא האחד יוצא את השאר ידי חובה.


ח. מי שמוזמן לבית חברו, או שמזדמן למסיבה וכד': אם חוזר לביתו בו ביום - ידליק בחזרתו. אם נשאר ללון בבית אחר - יוכל לצאת ע"י הדלקת בעל הבית, ובתנאי שישתתף בהוצ' הנרות.


ט. מדליקים הנרות רק לאחר שגומר  כ ל  הברכות. אחר הדלקת הנר הראשון, מתחיל לומר "הנרות הללו".


י. ראוי שהנרות יהיו במרחק של 2 ס"מ בין אחד לשני, כדי שלא ימס האחד מהאחר.   ראוי שהנרות יהיו בשורה ישרה ובגובה שוה.


יא. ידוע הקשר בין המילה "חנוכה"  בשימושים לשוניים כגון חנוכת המזבח ועוד...לחינוך. המשמעות היא: לחדש. לגלות כלפי חוץ. לכן, מה נכון יהיה אם בכל בית ינצלו את הזמן בו נרות החנוכה מאירים בבית, להאיר את אבוקת החינוך. לימוד ומשחק משותף סביב עניני החג יתרום רבות לבני הבית כולם. 

 

 

בית המדרש