ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ספירת העומר וימי העצמאות

ע"י: הרב שי פירון

המאמר מסכם את ההלכות החשובות לימי הספירה וכן מה לעשות ביום העצמאות.המאמר נכתב בשנת תשס"ו

  א. ענייני אבילות ספירת העומר.


1. מותר לעשות סעודת מצוה כגון בית מילה, פדיון או סיום מסכת ולדעת המגן אברהם (רכ"ה, א') מותרים בשירה וריקודים. ודעת שו"ע הרב (אב"ד) לאסור.


ולדעת הרב עובדיה יוסף מותר, למי שנולד בימי הספירה, לקיים מסיבת בר מצווה ובכלל זה לאפשר נגינה ע"י תזמורת כיון שמדובר בסעודת מצווה (שו"ת יחוה דעה ח"ו סי' ל"ז). וחלק מהחולקים על הייתר זה, מתנגדים לשימוש במנגן בסעודת בר מצווה, כיון שיש בזה פיזור ממונם של ישראל (נטע גבריאל פסח, עמ' רצ"ג).


2. העקרון המנחה הוא להמנע משמחה יתירה, אבל שמחה שיש בה צורך מותרת.


 


ספירת העומר - המשך.  מחפשים את המ"טמון


בשו"ת מנחת יצחק ח"ו סי' מ"ה כתב למנהג חסידים ואנשי מעשה לחזור כמה פעמים ביום על מנין הספירה לאותו יום, וכך לא יסית דעתו מן הספירה.


ועפז' כתב בספר טעמי המנהגים (אות תרי"ג) שהמנהג הוא שבכל מכתב מציין היום כך וכך לספירה, או היום כך וכך למטמונ"ים (מ"ט ימים מונים = מטמונ"ים)מה שנהגו לקרוא לימים אלה מטמונ"ים, קשור במידה רבה במצוה המיוחדת של הימים הללו.כולנו מכירים את המציאות בה אנו משתדלים לחשוף את הגרעין הפנימי המצוי בעומקו של כל פרי. כדי לגלותו, עלינו לקלף את הקליפה, וכך, לאט לאט, להגיע אל הגרעין.הגרעין, הסוד הגדול, חסוי, לא נראה לעין. אולם, הוא זה היוצר חיים.


הגרעין של עם ישראל, המהות שלנו, היא התורה. אולם, המידות הרעות שלנו, קליפות, לא מאפשרות לנו לראות את ה"תוך". לכן, קילוף הקליפות  עבודת המידות דוקא בימים בהם נכשלו בשנאת חינם, מהווה הכנה לגילוי המטמון שיהיה בו' סיון, יום קבלת תורה.


התורה היא סוג של מטמון, סוד, עולם פנימי, חבוי בתוכנו ועלינו מוטלת החובה לגלותו.


 


ב. יום העצמאות תשס"ו.


1. ב"ה, זכינו לתקומת מדינת ישראל, אחרי אלפים שנות גלות. זהו חסד גדול של הבורא ועלינו להודות על כך. אף שאנו מתייחסים לכך כדבר הברור מאליו, נס גדול הוא, וחובה להודות לה' על כך.


2. גם מי שחש שלא כל חלומותיו התגשמו או לחילופין, שראשיה ושריה של המדינה לא נוהגים כהלכה - לא משנה את שמחת יום העצמאות שלנו.


כשם שלא מפסיקים להיות דתיים אם רב אחד חטא או פשע כך לא משנים את היחס ולמשמעותה עקב התנהלותו של ראש ממשלה זה או אחר. לפיכך, אנו שמחים, שמחים מאוד על הטוב שגמלנו ה' וממשיכים לומר תפילה לשלום המדינה.


3. לפיכך, סדר התפילות ביום עח העצמאות י'הי'ה כבכל שנה. אמנם, לאחר עיון,                ובהתחשב בעובדה שהרב גורן זצ"ל הוא דעת יחיד בעניין אמירת הלל בברכה בלילה, אין           לומר הלל בברכה בתפילת ערבית. אבל, בשחרית, כבכל שנה, יש לומר תפילת הלל        בברכה.


 


 


 

 

 

בית המדרש