ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

דיני שבועות שחל במוצ"ש

ע"י: הרב שי פירון

כל השאלות שמתעוררות כששבועות במוצ"ש ניתן למצוא במאמר זה

 


נוהגים להיות נעורים וללמוד תורה כל  הלילה. גם בקהילתנו מתקיימים שיעורי תורה. כלל הציבור מוזמן להשתתף  להשתתף, במידת היכולת, בשיעורים המגוונים.


 


שאלה:  ממתי אפשר להכין את שולחן השבת ושאר עניני הארוחה?


אין להכין משבת לשבועות. לפיכך, אי אפשר להתחיל לערוך את השולחן לפני צאת השבת.


 


שאלה: האם יש להדליק נרות במוצאי שבת ערב חג השבועות?


כן. נשים מדליקות נרות חר צאת השבת. אפשר להמתין בהדלקת נרות עד למועד התכנסות כל בני הבית, לפני הקידוש. יש לדאוג להשארת מקור אש )נר נשמה(  ממנו תלקח האש להדלקת הנר.


בעת הדלקת הנרות יש לברך ברכת שהחיינו.


אין לדבק את הנרות בחג, אלא להכינם מבעוד יום.


לפני הדלקת הנר, יש להבדיל.  לפיכך, על מדליקות הנר לומר: "ברוך המבדיל בין קודש לקודש"


 


שאלה:  איך אפשר לחמם את האוכל לקראת סעודת שבועות?


כללי האסור והמותר בדיני בישול ביום טוב שונים מהנהוג בשבת. לפיכך אין ללמוד מהאמור כאן לשבת.


אפשרות ראשונה: להניח על פלטת שבת, ללא מגבלות הנוהגות בשבת. )דהיינו מותר לשים על הפלטה בין לח בין יבש(.


אפשרות שניה: באמצעות הנר שהוכן מבעוד יום, אפשר להדליק את הגז ולהשאירו דולק עד מוצאי החג.


אפשרות שלישית: כינון שעון השבת של התנור הביתי  מראש. אפשר להכניס ולהוציא את האוכל גם בעת פעולת התנור.


אפשרות רביעית: יש הבדל בין גרם בישול בשבת - שאסור לבין גרם בישול ביום טוב שמותר. לפיכך, אנשים שברשותם מיקרו גל  יוכלו לכוון את משך החימום הרצוי לפני  שבת. האוכל יוכנס לפני ההדלקה. שעון השבת יפעיל את המיקרו גל ובסוף הבישול, אפשר להוציא את האוכל מהמקרו גל.


 


                                               שבת שלום!!!


 


 

 

 

בית המדרש