ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מאמרים על מתן תורה -לחג השבועות

ע"י: מספר כותבים

שני מאמרים מאת הרב שי פירון והרב רונן נויבירט העוסקים במתן תורה וברלוונטיות לימינו

 

 

בית המדרש