ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

נפתלי

ע"י: רועי זמיר

 


כנס אצל נפשי


בא בשעריה


וגע בנפתולַי


התר אותם לאט


יהיו לך לחבל


קשור אותו אליך


אלוקי.


 

 

 

 

בית המדרש