ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

בכיכר ציון שניות אחרי

ע"י: עבדיאל גרוס

 


ותהי עלי רוח  והדף


ותניחני בתוך המדרחוב


והוא מלא חלקי גופות


והנה מצאתי יד


וגם זה הבל


ואחרי כן דרכתי על רגל


וגם היא הייתה שלו


ואז נתקלתי בראש של כבש


שהובל כעיוור לשחיטה


ויש הגורסים לעקדה


אינני יודע, אבל אצלנו התעקשו


לקרוא לזה בכורות צאנו


סיפרו שירד לגן להתקדש


ואלה הם ערלות הפלשתים


שהביא בתור מוהר


ואני מצדי


בהחלט הייתי מסתפק


בחליפות בגדים


או זוג תחתונים משומשים.


ובעצם ההבדלים כלכך לא


משמעותיים,


כי גם זה הבל


והבלים.

    


 

 

בית המדרש