ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

*.

ע"י: שחר יהלום

 


ושוב פיגוע


ושוב נפגעים


וחדשות נסערות


ומלאכת בורר


וחילוקים בין תיקון


להפרדה


והאם צריך להוציא


אוכל מפסולת


ורב המנונא חשב על אביי?


ואמבולנסים דוהרים


ואנשים צועקים


ורחובות שותתים


ושתי מחשבות על דבר


האלוקות


ואין רע בעולם - הכל


שאלה של


אין עוד מלבדו


והאידיאה הלאומית


והאלוקית


ומודיעים כבר על הרוגים


ומשפחות מודאגות


והרב קוק ניבט מהתמונה במסדרון


שליו


מחשבותיו ברומו של עולם


ואני מביט בו


וחושב אולי גם האורות


צריכים להיות חשוכים קצת.

     


 


 

 

 

בית המדרש