ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ע"י: עקיבא ביגמן

 


מיום שאלוקים נכנס בספרים -


העולם חזר לתוהו.


ניטל הטעם מן הפרות


ומבית המשתה בטל השיר 


משחרב בית מקדשנו


ניתנו החיים לעוברי עבירה.


שואפי הגדלות - אין ביקשו


התבטלו, הפכו לריק. 


דורש - אין, ומבקשים - אינם


"ועל מי יש לנו להשען?" -  סימן שהתיאשנו.


 

 

 

בית המדרש