ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

אתחלתא

ע"י: אריאל פויר (ז"ל)

מעשה בר' חייא בר אבא ור' שמעון בן חלפתא ור' עקיבא

שהיו מהלכין בבקעת ארבל,

וראו אילת השחר שבקע אורה לעלות.

אמר לו ר' חייא לר' שמעון:

כך היא גאולתן של ישראל -

בתחילה היא באה קימעא קימעא

ואחר כך היא מנצנצת ובאה,

אחר כך היא פרה ורבה,

ואחר כך היא משתבחת והולכת,

 

והיה רבי עקיבא מצחק.

 

אמרו לו:

עקיבא, מפני מה אתה מצחק?

אמר להם:

מצחק אני עליכם -

תסתכלו טוב,

אולי אנחנו בשקיעה?


אריאל פויר

ו' באב תשמ"ג-י"ב באייר תשס"ח

נולד ונפטר בשבת

בן 24 במותו

ת.נ.צ.ב.ה

 

 

בית המדרש