ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

האם מותר לערות ישירות מהמיחם ע"ג סוכר, קפה נמס, תיון הנמצאים בכוס ?

ע"י: הרב גיל דביר

זהו שיעור נוסף של הרב גיל דביר. השיעור הינו ראשון בסידרת שיעורים על הלכות בישול. השיעור יעלה אי"ה מדי יום שלישי.

 


נחלקו הראשונים האם יש בכוחו של עירוי בכדי לבשל. להלכה נפסק כר"ת, שעירוי מבשל כדי קליפה.


מעיקר הדין על הסוכר והקפה הנמס מותר לערות מים רותחים ישירות מהמיחם , ואף שאמרנו שעירוי מבשל, הרי הסוכר והקפה הנמס עברו תהליך של בישול מלפני השבת ,והרי ידוע, שאין בישול אחר בישול בדברים יבשים.


השערי תשובה (שי"ח ה') כתב, שיש מי שאסור לתת סוכר בכלי ראשון כי הוא נמס במים והופך לנוזל, ולכן יש להתייחס אליו כנוזל שבו יש בישול אחר בישול. לפי שיטה זו יש לערות המים החמים לכוס ורק אח"כ להוסיף הסוכר והקפה .


השערי תשובה עצמו דוחה שיטה זו: "הצוקר  (הסוכר) כבר נתבשל בבית האומן, ואין בישול אחר בישול בדבר יבש, אף שהצוקר נימוח - יש לו דין יבש, ומותר ליתן את הצוקר אף בכלי ראשון".


במשנה ברורה (שי"ח ע"א) התיר לתת סוכר בכלי ראשון, וסיים: "ויש מפקפקים בזה, וטוב להיזהר בכלי ראשון לכתחילה".


 


לגבי תיון- עלי התה שבתיון לא עברו תהליך של בישול ולכן אסור לערות עליהם מים מהמיחם.


למעשה, לפי רוב הפוסקים גם לתוך הכוס יהיה אסור להכניס את התיון, משום שעלי התה נחשבים לקלי הבישול המתבשלים גם בכלי שני. ולכן יש להעביר את המים שבכוס לכוס אחרת  (כלי שלישי) ורק אז להוסיף את התיון. החזו"א אסר אף בכלי שלישי כל עוד היד סולדת, ולכן הנוהגים כמוהו יכינו תמצית מערב שבת, יערו את המים הרותחים מהמיחם לכוס ואז יוסיפו את התמצית.

 

 

בית המדרש