ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שביעית בעיון ולמעשה (חוברת)

ע"י: תלמידי הישיבה

סיכום זה הוא פרי לימוד משותף ב´זמן חורף´ התשס"א, בעקבות לימוד הנושא בעיון לקראת שנת השמיטה (תשס"א) ב´זמן קיץ´ התש"ס בישיבת פ"ת. הסיכום הוא תקציר הלימוד העיוני של הנושאים העיקריים בהלכות השמיטה וברעיונותיה, בדגש על מסקנות הדיונים העיוניים וההלכתיים, תוך הבאת ההשתלשלות המלאה של ההלכות מפסוקי התורה שבכתב דרך מדרשי ההלכה, דרך שאר המקורות התנאים והאמוראים, דרך שיטות הראשונים והאחרונים ועד לפוסקי הדורות האחרונים ודורינו אנו.

 

 

בית המדרש