ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

האם כשמערים מים מהמיחם לתוך הכוס , יש להקפיד שהיא תהיה יבשה ?

ע"י: הרב גיל דביר

זהו שיעורו השני של הרב גיל על הלכות בישול בשבת. השיעור הועלה באיחור עקב בעיות טכניות, ולכן יועלה שיעור נוסף ביום רביעי הקרוב

 


סברת המצריכים שהכוס תהיה יבשה ונקייה (ערוך השולחן, אג"מ, שש"כ) : עירוי מבשל , ואף שטיפות המים הן מועטות, הלא חצי שיעור אסור מהתורה.


סברת המקילים (שו"ת יביע אומר, או"ח ח"ד ל"ג) : מי שמערה את המים החמים לכוס שיש בה טיפות מים ודאי שאינו מתכוון לבשל את אותן טיפות מים שבכוס. ואף שסוף סוף הן מתבשלות, הדבר מותר שכן אין דרך בישול בכך.


בנוסף מצרף הרב עובדיה יוסף שליט"א דעות שונות של ראשונים ואחרונים כדי להקל:


  • א. לדעת הרשב"ם עירוי מכלי ראשון אינו מבשל כלל. (אנו פוסקים שעירוי מבשל כדי קליפה- כר"ת)

  • ב. על פי הירושלמי כלי ראשון שהורד מהאש אינו מבשל . (להלכה לא נפסק כך)

  • ג. יש שאמרו שלא עוברים על איסור בישול במים מהתורה כי ניתן לשתותם גם ללא בישול.

  • ד. שיטת החכם צבי שכל מה שאסרה תורה 'חצי שיעור', זה רק מצד שהאדם 'אחשביה', וכאן ודאי שהאדם לא מחשיב את אותן הטיפות.


לאור זאת מסיק הרב עובדיה יוסף שליט"א שמותר מצד הדין לערות מים חמים לתוך כוס שיש בה טיפות מים, אלא שסיים שהמחמיר לנגב את הכוס או הכפית תבוא עליו ברכת טוב.


למעשה נראה, שכיוון שמדובר בספק איסור תורה יש להחמיר. אלא שאם הטיפות הנ"ל כבר בושלו ונתקררו נראה לצרף את סברת האומרים שאין בישול אחר בישול בלח שנצטנן ולהקל לערות על גביהן.  

 

 

בית המדרש