ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הלכות בישול הלכה למעשה - המשך

ע"י: הרב גיל דביר

זהו שיעורו השלישי של הרב גיל על הלכות בישול. השיעור הפעם יעסוק בשאלות הבאות: א. האם מותר לסחוט לימון ע"ג חתיכת דג חמה ? ב. האם מותר לפזר מלח או תבלין (פלפל שחור) ע"ג תפוח אדמה חם ? ג. האם מותר לתת קטשופ על תפוח אדמה חם ?

 


א. האם מותר לסחוט לימון ע"ג חתיכת דג חמה ? ב. האם מותר לפזר מלח או תבלין (פלפל שחור) ע"ג תפוח אדמה חם ? ג. האם מותר לתת קטשופ על תפוח אדמה חם ?

א. תפוח האדמה והדג אמנם נמצאים  בצלחת , וידוע הוא שכלי שני אינו מבשל. אלא שיש שכתבו שהסיבה שכלי שני אינו מבשל היא משום שדופנותיו הולכות ומקררות את התבשיל, וזה אינו נכון לגבי דבר גוש הנמצא בצלחת (כגון:תפו"א חם ,חתיכת דג חמה ), ולכן החשיבו דבר גוש ככלי ראשון, שמבשל.(כך פסקו הרש"ל, הש"ך, המג"א). לעומתם יש שלא חששו לחומרה זו(רמ"א יו"ד ק"ה ג', הגר"א). המשנ"ב (שי"ח מ"ה) פסק לחומרא, והחשיב דבר גוש ככלי ראשון.לכן למעשה , על אף  שבדרך כלל מותר לסחוט פרי לתוך אוכל אם הוא נבלע בתוכו, כאן נראה שהדבר אסור כי טיפות הלימון יתבשלו כתוצאה מהמגע עם הדג הרותח, ולכן יש להמתין עד שהדג לא יהיה חם בשיעור שהיד סולדת בו ואז לסחוט את הלימון על גביו.


ב. מלח השולחן  עבר תהליך של בישול בשעת הכנתו, ובדבר שכבר בושל מלפני השבת נפסק שאין בישול אחר בישול. לכן מותר לפזר מלח שולחן על גבי תפוח האדמה.לעומת זאת התבלין לא עבר תהליך של בישול ולכן אסור ליתנו ע"ג תפוח האדמה החם.(עיין שמירת שבת כהלכתה א', נ"ח ) 


 


ג.לגבי הקטשופ - הקטשופ  עבר תהליך בישול אלא שמוגדר כדבר לח, שכן בקלות ניתן לערותו מכלי לכלי, ובזה נפסק שיש בישול אחר בישול, אך כיוון שיש ראשונים רבים הסוברים שאין בישול אחר בישול בלח שנצטנן , וגם לגבי גוש יש שהקלו, לא נעמיס שתי חומרות זו על גבי זו, ומותר.כלומר, אנחנו מחמירים בדבר גוש לדונו ככלי ראשון, וכן מחמירים שיש בישול אחר בישול בלח שהצטנן, אבל אם שניהם מצטרפים ביחד - לא נחמיר. (עפ"י אג"מ או"ח ח"ד ע"ד )

 

 

בית המדרש