ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שיפוצים בשלשת השבועות

ע"י: הרב רונן נויברט

הרב רונן נויבירט רב קהילת מוריה עונה על שאלת שיפוצים בשלשת השבועות


נשאלתי רבות בדיני שיפוצים בשלשת השבועות ולהלן תשובתי המפורטת:


  • נהגו להחמיר בכל בניין של שמחה בימי בין המצרים כמו בתשעת הימים (אליה רבה, תקנ"א ד' בשם המהרי"ל).

  • הגדרת בנין של שמחה הוא שיפוץ שבא לצורך הרווחה ותענוג (ע"פ פסק הטור והשו"ע שלא כרמב"ם אשר פסק שדוקא בנין של שמחה ממש אסור כגון: בית חתנים)

  • שיפוץ הבא לתקן קלקול (כגון: סיוד לאחר נזילת מים וכו') - יש להתיר.

  • שיפוץ אותו החלו לפני ימי בין המצרים -מותר להמשיך בו עד ר"ח אב, ובשעת הצורך ניתן להקל עד שבוע שחל בו ט' באב (אגרות משה או"ח ג', פ"ב). בכל מקרה, אם יכול לדחות את השיפוצים בלי הפסד גדול, תבוא עליו ברכה (וז"ל המהרי"ל : " לא נכון לצייר כל בין המצרים והואיל דקץ עמו והתחיל יגמור ואם יכול לפתותו בדבר מועט עד אחר תשעה באב תבוא עליו ברכה").

  • אם יש מספר קבלני שיפוצים, כל אחד נידון בפני עצמו ואין להתחיל כל שלב חדש בשיפוץ בתוך ימי בין המצרים. (פשוט ע"פ דברי המהרי"ל הנ"ל)

  • יש להימנע מלקנות , לשכור או להיכנס לדירה חדשה, ורצוי אף להימנע  מחיפוש דירה בימים אלו (פסקי תשובות תקנ"א י"ב).

  • כדאי הוא בית מקדשנו שנעצור עבורו את שגרת חיינו ולו לשלשה שבועות בלבד.


בברכת שבת שלום וכל טוב,


רונן

 

 

בית המדרש