ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

עיון תפילה י"ד: שלשת מעגלי התפילה

ע"י: הרב שי פירון

שיעורי הרב שי פירון על התפילה חוזרים. לאחר שבשיעורים הקודמים עסק השיעור בשאלת הכוונה,השיעור הנוכחי דן בסדר התפילה.השיעור הבא אי"ה ביום ב´

 


א. עקרונות התפילה, כפי שבאו לידי ביטוי בביאור המילה תפילה ומשמעותה, בשיעורים הקודמים,  משליכים על מבנה התפילה וסדריה.


כאמור, שלשה מעגלים מהווים את מרכזה של התפילה: הקשר עם הבורא, הבנת פשר החיים ומשמעותם, והאמצעי לבקשה ותחינה מהי"ת.


מסתבר ששלשת הביטויים הללו באים לידי ביטוי בתפילה ובצורתה. חלקים נרחבים מהתפילה מהווים ביטוי לקשר העמוק שבין האדם לבוראו. כך יש להבין את פסוקי דזימרא. יש בהם קריאת התפעלות והידוק הפליאה מהבריאה ומבוראה.


חלקים מרכזיים בתפילה עוסקים בענייני בקשה ותחינה. אולם, חלקים אחרים מהווים עמידה של האדם מול עצמו: צורת התפילה בלחש, עצימת העיניים וההתכוונות של המתפלל מלמדים על תנועה של התכנסות פנימה המובילה למחשבה עמוקה של המתפלל אודות עצמו.


אם נעמיק את מבטנו נוכל להבחין ששלשת התפילות מבטאות את שלשת המגמות של התפילה:


תפילת שחרית נפתחת בהודאה לאל, והיא מדגישה את מימד הקשר.


תפילת מנחה תופסת אותנו בעיצומו של עמל היום, היא מחייבת אתונו לעצור את שתף החיים ולהרהר אודותינו: לאן אנו רצים?! במה אנו חפצים?! ההפסקה לתפילה בעיצומו של עמל היום מבחינה בין עיקר לטפל ומחייבת אותנו לברר מה אנו ומה חיינו.


תפילת ערבית, הבאה בשעה של חושך והעדר, מעמיקה את  התלות בקב"ה ומדגישה את מימד הבקשה.


אם כן, מצאנו שכל תפילה מהתפילות מדגישה את אחד מרעיונותיה של התפילה בדיוק באותה מידה שבכל תפילה נוכל למצוא דגש מיוחד אודות אחד מערכיה של התפילה.


 


ב. עקרונות התפילה הללו אינם רעיונות מופשטים אלה יש להם ביטויים הלכתיים מובהקים.


יסודותיו של החיבור בין האדם לאלוהיו בנויים על קשר פנימי עמוק. אשר על כן, זוכה ה'כוונה' לביטוי משמעותי בעולמה של התפילה. עד כדי כך, שנחלקו בפירושה ובמהותה. יש המסתפקים בהבנת המילים ובריכוז, ובכך מביאה התפילה לידי ביטוי את רצונו של האדם לבקש מ הבורא את צרכיו. אחרים, וראויים הדברים להעמקה בדברי מוהר"ן מדגישים שכל מה שיעמיק האדם באמירת תהילים ובתפילה יגלה יותר את עצמו, ובכך הביאו לידי ביטוי את מימד חשבון הנפש שבתפילה. ואילו מדברי הרמב"ם בהלכות ובמו"נ, ובלשון אחרת מכתביו של הראי"ה נלמד ש'כוונה' אינה הבנת המילים והפנייתם אל ה' אלא עמידה ממשית לפני השכינה.  כך, שגם הפרשנויות השונות לתפילה מביאות בחשבון את שלשת מעגלי התפילה בהם עסקנו.


 

 

 

בית המדרש