ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

האם מותר להוציא מהמקרר בשבת עוף עם מעט רוטב, שומן או ציר ולהניחו על הפלטה? -הלכות בישול (המשך)

ע"י: הרב גיל דביר

מה דיני בישול אחר בישול,האם יש הבדל בין לח ליבש ועוד במאמר הבא

 


העוף יבש- ובזה אין איסור בישול אם בושל כבר, אך הרוטב הוא לח- ובזה יש בישול .


הבית יוסף מצטט את רבנו ירוחם :" כל שרובו רוטב יש בו איסור בישול",


משמע שאם רק מיעוטו רוטב - מותר, אלא שבשו"ע צטט את לשון ר' ירוחם בשינוי קטן (אך משמעותי ביותר )- "כל שיש בו רוטב דינו כלח". ואם כן,משמע מהשו"ע שצריך להוציא את כל הרוטב לגמרי. למעשה, הרב עובדיה הקל בזה, וכן דעת הפמ"ג שהולכים אחר עיקר התבשיל.


הרב פיינשטיין בספרו אג"מ לא מקבל סברה זו, שכן מה שייך כאן עיקר וטפל, הרי סוף סוף הדבר הנוזלי מתבשל שנית, ובלח שהצטנן הלא אנו סוברים שיש בישול אפילו אם הדבר נתבשל מלפני השבת. על כן לשיטתו יש להוציא את הרוטב ורק אז יהיה מותר להניחו על הפלטה.
אלא שגם אם נוציא את כל הרוטב מהעוף, יש לעוף שומן, ועל גבי העוף בדרך כלל יש מעט רוטב קרוש (כמו ג'לי), והשאלה הנשאלת היא האם ניתן להחשיב שומן זה כדבר יבש לפי מצבו הנוכחי (ואז יהיה מותר להניחו על הפלטה גם לפי הרב פיינשטיין), או שכיוון שסופו להפוך לנוזל, דינו כלח שיש בו בישול אחר בישול.


בשו"ע פסק שמותר לתת אינפנדה (פשטידת בצק הממולאת בשומן נימוח) במקום שהיד סולדת בו, ונראה מדבריו שדין השומן הנימוח כדין מוצק.אמנם הלבוש שינה הגירסה בשו"ע, ולפיו יהי מותר לתת את האינפנדה רק במקום שהיד אינה סולדת בו, אך דעת רוב האחרונים שאין בשומן הנימוח איסור בישול.


הרמ"א פסק שאמנם אין בחימום האינפנדה איסור של בישול, אך יש בחימומה איסור של נולד.


אם הנוזל הקרוש יתערבב באוכל המוצק ולא יהיה ניכר בפני עצמו - לא תהיה בעיה מצד נולד .


לכן אם יש קצת רוטב קרוש על העוף - אין צריך לגרד את השומן מהעוף, שכן לאחר שהרוטב יימס הוא לא יהיה ניכר בעוף


כדי למנוע טעות, נבהיר,שאם הקפיאו מרק אסור להניחו במקום חם, כי מרק קפוא אינו נחשב למוצק, כי הולכים אחרי המצב הטבעי, ובמצב הטבעי מרק הוא אינו מוצק אלא נוזל וכנ"ל גם לגבי רוטב של עוף שדינו כלח, וכל מה שהקלנו הוא רק לגבי דברים כדוגמת ציר ושומן קרוש שהם בעצם מוצקים אלא שע"י החום הם נמסים ונהיים נוזליים.


לגבי השאלה האם מותר להניח את העוף על גבי הפלטה או שרק על גבי קדרה המונחת על הפלטה ראה בשאלה משבוע שעבר

 

 

בית המדרש