ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

תבשיל שמונח על הפלטה ועומד להישרף- האם מותר להוסיף לו מים חמים ?

ע"י: הרב גיל דביר

זהו שיעור נוסף בהלכות שבת של הרב גיל דביר. השיעור ממשיך לדון ביסודות בהלכות בישול דרך הוראת הלכה למעשה.

 


להוסיף מים מהברז או מים שבושלו אך נצטננו- ודאי אסור, שכן יש בזה איסור בישול.


להוסיף מים חמים -הר"ן כתב בשם רבנו יונה:" מכשלה גדולה תחת מקצת העם שטומנין קומקום של מים חמין ליתן לתוך הקדרה בשבת כשהתבשיל מצטמק..."


 ר' יונה מסביר שיש שתי סיבות לאסור: 1. החשש שהמים שאני רוצה להוסיף כבר לא חמים, כי מדובר במים שהיו טמונים ולא היו על האש ואולי במהלך הלילה נצטננו.


2. אע"פ שהמים חמים באופן שהיד סולדת בהם, חוששים שמא ע"י העירוי יצטננו מעט כך שלא יהיו רותחים דיים בכדי לבשל, ועם נתינתם שוב לקדרה יתחממו לחום כזה שיהיה בכוחם אף לבשל.  


להלכה כתב השו"ע שיש למחות ביד  הנוהגים להטמין מבע"י קומקום של מים חמין ונותנים אותם לתוך הקדירה בשבת כשהתבשיל מצטמק .


רוב מפרשי השו"ע הסבירו את  דברי השו"ע על פי טעמו הראשון של ר' יונה., וממילא אם המים הוצאו מהמיחם החשמלי או מדוד המים שעל הפלטה, אין סיבה לחשוש שהם לא חמים , ויהיה מותר להוסיפם לסיר שעומד להישרף. 


הרב עובדיה יוסף (יחוו"ד ח"ד כ"ב)  חושש לטעם השני של ר' יונה, ולפיו יהיה אסור להוסיף מים חמים לסיר החמין שעומד על הפלטה ועומד להישרף. (אבל כתב שאם הוסיף- התבשיל לא נאסר).


לפי הרמ"א ברור שמותר להוסיף מים חמים , כי לשיטתו אין בישול אחר בישול כל עוד המים  קצת חמים.

 

 

בית המדרש