ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הלכות שבת - הלכות בישול (המשך)

ע"י: הרב גיל דביר

האם מותר להכניס פלח לימון,עלי נענע לכוס תה שבכלי שני (שהוכן ע"י תמצית) ?האם מותר להוסיף חלב לכוס קפה שבכלי שני ?על כך בשיעור הבא

 


להלכה נפסק שאמנם כלי שני אינו מבשל, אך דברים המתבשלים בקלות (=קלי הבישול) מתבשלים אף בכלי שני.
מה מוגדר כקלי הבישול ומה אינו קל בישול ?
יש דברים שנאמר עליהם במפורש בגמ' שאינם קלי בישול: בשר שור, מלח, תבלין, שמן, מים.


לפי היראים, כל שאר הדברים שלא נאמר עליהם בגמ' במפורש שאינם מקלי הבישול, נחשוש שהם מקלי הבישול ויהיה אסור לתת אותם בכלי שני. כך סוברים גם המג"א (שי"ח , י"ח) והמשנה ברורה (שי"ח ס"ק מ"ב).
החזו"א סובר שמעיקר הדין אין להחמיר בקלי הבישול, ולכל היותר יש להחמיר בפת שמוזכרת בפירוש ביראים ובסמ"ג. וכן בדברים שהעין רואה שמתבשלים בקלות כדוגמת ביצה ועלי תה .


ולפי זה התיר לתת פלח לימון לכלי שני .
בילקוט יוסף כתב סברא להחמיר בלימון: " הלימון חשוב דבר חריף, ומתבשל אף בכלי שני".אלא שסיים:"ומדינא אפשר להקל, ומכל מקום טוב להחמיר".
עלי נענע- נחלקו האם הם מוגדרים כקלי הבישול. וכתב הילקו"י (סימן שי"ח סעי' מ"ט):
"רבים נוהגים ליתן עלי מנטה (נענע) ויש להם על מה שיסמוכו.. והמחמיר תבוא עליו הברכה."


חלב מותר ליתנו בכלי שני לכו"ע , משום שעבר תהליך של פיסטור הנחשב לבישול,ואמנם בדבר לח הצטנן, אנו סוברים שיש בישול אחר בישול, אך כיוון שיש ראשונים רבים הסוברים שגם בלח אין בישול אחר בישול-  לא נעמיס שתי חומרות זו על זו: גם להחשיב את החלב כקלי הבישול וגם לומר שיש בישול אחר בישול בלח שהצטנן.   

 

 

בית המדרש