ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מקלחת בשבת וביום טוב

ע"י: הרב גיל דביר

השנה יש לנו שלושה ימי קודש רצופים (יומיים ר"ה ומייד אח"כ שבת). כיצד ננהג לעניין מקלחת? על כך במאמר הבא

 


בגמ' במסכת שבת דף מ' מסופר שבתקופת התלמוד היו בלנים, שרצו שיתרחצו בבית המרחץ שלהם בשבת, ולכן חיממו אותו. לפיכך גזרו חז"ל שאסור להתרחץ בשבת.


על פי זה פסק השו"ע (או"ח שכ"ו) שאסור להתרחץ במים חמים בשבת. (שטיפת פנים, ידיים ורגליים מותרת).


גזירת חז"ל הייתה רק על מים חמים, ולכן על רחיצה במים צוננים אין הגבלה, וכך למעשה פוסקים הספרדים. אלא שהאשכנזים החמירו שלא להתרחץ בשבת אפי' במים צוננים, כנראה, משום איסורים שיכולים להיגרם כתוצאה מהרחיצה. (סחיטת השיער והמגבת וכד').


כאן המקום להזכיר כלל חשוב: "במקום צער לא גזרו חכמים".


לכן, בשבת חמה כשהאדם מצטער , מותר יהיה לרחוץ אפי' את כל גופו במים חמים בשבת אם המים חוממו בהיתר (דוד שמש).וכל שכן שמותר במים צוננים או פושרים.


כמובן, יש להקפיד על שימוש בסבון נוזלי וכן שלא לסחוט שיער או את המגבת. כמו כן אסור להשתמש בספוג, וכן להקפיד שלא להסתרק לאחר המקלחת. (מחשש לתלישת שיער)


ביו"ט ישנן סיבות נוספות להקל:


  1. יש ראשונים שסוברים שגזירה זו הייתה על שבת בלבד, ולא על יו"ט.

  2. בנוסף,בימינו רחיצה היא דבר השווה לכל נפש, ואינה למפונקים בלבד וייתכן שניתן יהיה לכלול אותה במלאכת אוכל נפש המותרת ביו"ט.

  3. כסניף נוסף להקל ניתן לצרף את העובדה שבימינו לא מתקלחים בבתי מרחץ, אלא במקלחת פרטית.

  4. כבר ראינו שאם מצטער יכול אפי' בשבת  להתרחץ במים חמים, וכל שכן ביום טוב.


לכן, להלכה מי שמצטער בכך שהוא אינו מתקלח רשאי להתרחץ ביו"ט במים שהתחממו ע"י דוד שמש.


נזכיר, שגם ביו"ט צריך להקפיד שלא להשתמש בסבון מוצק שרבים מחמירים בו ביו"ט , יש להיזהר מתלישת שיערות, מסחיטת המגבת . בעת ניגוב השיער ייזהר שלא לנגב את השערות בלחץ באופן שייסחטו המים שנמצאים בהם. וכמובן שאסור להסתרק מפני שכל סירוק משיר שיערות. לכן מי שחייב להסתרק אחרי רחצה, לא ירטיב את שערו בשבת וביו"ט.


 


 

 

 

בית המדרש