ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

חגי החודש השביעי

ע"י: הרב יובל שרלו

במשך הימים הקרובים עד לאחר יוה"כ יעלו באתר שיעורי ווידאו העוסקים במערכת חגי תשרי בתורה

 

 

בית המדרש