ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

כמה מילים על שתייה לשיעורין

ע"י: הרב יובל שרלו

האם לכל אחד מותר לשתות לשיעורים בצום?האם עדיף להתחיל בשתייה לשיעורים מתחילת הצום או רק כשצריך?על כך בתשובה הבאה

טעות נפוצה היא לטעון כי שתייה לשיעורין - מותרת, ורבים פוסקים לעצמם כי בשעה שקצת קשה ואין זה פשוט מותר למעשה לשתות לשיעורין. ברם, יש לזכור כי אנו פוסקים שחצי שיעור אסור מן התורה, ועל כן גם שתייה לשיעורין אסורה. אמנם, איסורה קל יותר, אולם אין היא מותרת.


ומעשה שהיה כך היה: לפני 13 שנים פקדתי על גיזרה חמה בגבול עם לבנון ("לילך"). יום הכיפורים אז עמד להיות היום החם ביותר בשנה, והיה ברור לי כי נצטרך לשתות די מהר תוך כדי הפעילות המבצעית שעשינו. ברם, שתי אפשרויות עמדו בפנינו: הראשונה היא להתחיל לשתות לשיעורין כבר עם כניסת הצום, והשניה לא לשתות, אך לאחר ההקפצה הראשונה או המרדף הראשון לשתות באופן מלא. בין תלמידי חכמים שהתייעצתי עימם היו שקבעו כי יש להתחיל לשתות מיד עם כניסת הצום הקדוש לתוקפו. ברם, אני סברתי אחרת, ואת טענתי פרשתי בפני הרב פריימן זצ"ל. טענתי כי כיוון שחצי שיעור אסור מן התורה, הרי ששתייה מיד עם כניסת יום הכיפורים אסורה גם אם מדובר בחצי שיעור, ובנתיים אנו לא במצב של פיקוח נפש, ולמעשה עוברים על איסור דאורייתא, כדי להימנע בהמשך מאיסור חמור יותר. זו מציאות שאינה פשוטה כלל ועיקר.


לעומת זאת, אם נתחיל לצום, וכאשר נעמוד בפני סכנת התייבשות יהיה מותר לנו לשתות - אז נשתה בהיתר, ואף אם נשתה כמות גדולה, אנו נעשה זאת לאור ההלכה המחייבת אותנו לשתות, והשתייה תהיה בהיתר ולא באיסור.הרב פריימן זצ"ל הודה לדבריי, ואכן נהגנו כך.


סיפור זה לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על נושא ה"שיעורין" בכלל. אין מדובר בפתרון קסם המתיר לשתות לשיעורין, אלא בהפחתה של רמת האיסור בלבד, אולם עדיין מדובר באיסור תורה. על כן, רק אם צריך לשתות שותים לשיעורין, אך אם אסור לשתות אין שותים לשיעורין, ואף אם בהמשך יהיה צורך לשתות שתיה מלאה - זה עדיף.
על מנת ששאלות תיעננה ברצינות המערכת מבקשת להפנות שאלות דרך מערכת השו"ת באתר ולא להעלות שאלות במערכת התגובות.

 

 

בית המדרש