ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

חגי החודש השביעי (חלק ג,ד)

ע"י: הרב יובל שרלו

לקראת יום הכיפורים וסוכות אנחנו מביאים בפניכם את החלקים השלישי והרביעי בסידרת השיעורים על חגי החודש השביעי.

שיעור שלישי


שיעור רביעי

 

 

בית המדרש