ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

על מנייני צוהר

ע"י: הרב דוד סתיו

זהו מכתב שכתב הרב סתיו לבוגרי הישיבה בו הוא קורא להשתתף במנייני צוהר ומסביר את חשיבות הדבר

 


לקראת יום הכפורים הקרב ובא אני פונה אליכם תלמידינו היקרים בכל אתר ואתר להצטרף למנינים הרבים שארגון  "צהר" מארגן ברחבי המדינה.


אין צורך להפריז בחשיבותה של תפילה בבית כנסת ובמקום הקבוע לתפילה.הלוא אמרו חכמינו כי "כל הקובע מקום לתפילה אלוקי אברהם  בעזרו".ואדם שיש בית כנסת בשכונתו והוא אינו פוקדו הרי הוא מכונה אצל קדמונינו בתואר המפוקפק "שכן רע" ,ובכל זאת יש לשקול מול ערכים חשובים אלו את התפילה עם מעגלים רחבים יותר בצבוריות היהודית שלנו שאינם נחשפים בדרך כלל לפנים הללו של היהדות.


באמת לו זכינו היה ראוי שכל התפילות תיערכנה בבתי כנסת קבועים וקימים  אלא שיש לצערנו ולשמחתנו גורמים המקשים על אפשרות זו.


א.ברוך השם בתי הכנסת ברובם מלאים והומים מתפללים מפה לפה וגם אם יעשו הגבאים מאמצים עילאיים לא יוכלו לתת מקום לכל דורש ,על אחת כמה וכמה לאלה שאינם בני הקהילה הקבועים.זה הצד המשמח בתופעה בפניה אנו ניצבים בימים אלה.


ב.הצד השני הוא כי בתי הכנסת אינם ערוכים לקלוט את המתפללים שאינם מצויים בסדורי התפילה כחלק משגרת חייהם.יש מקומות רבים בעולם היהודי בהם מכריז הרב או הגבאי אחת לכמה דקות היכן בדיוק אוחז החזן או בעל הקורא.וזאת כדי להקל גם על אלה שמצויים בסדור ובכל זאת מתקשים למצוא את עצמם במחזור המורכב משהו.אצלנו בארץ אין הדבר מקובל וממילא האורח בבית הכנסת בתפילת יום הכפורים יתקשה למצוא לא רק מקום לתפילה אלא גם את המקום בסדור.ועוד לא אמרנו כלום על איזשהו הסבר מתי עומדים או יושבים ולמה ומה המשמעות של קטעים כאלה או אחרים.


ג.לצערנו חלק מהחברה הישראלית מרגיש מרוחק מבתי הכנסת, בשל היותם מייצגים את מה שבעיניו נראה כמימסד דתי אותו הוא עויין (בצדק או שלא בצדק ולעניננו זה בכלל לא משנה מי אשם ולמה).אנו מבקשים למנוע מצב בו רחוק מהממסד הדתי יגרום לרחוק מאלוקי ישראל, האוהב כל יהודי באשר הוא. אנו כיהודים, מחוייבים בראש וראשונה ,לאבינו שבשמים לעשות הכל כדי שכל יהודי ירגיש קרוב עם אלוקים ועל כן יש לעשות הכל כדי להביא אנשים לבתי תפילה ביום הכפורים למקומות "נייטרליים" כגון בתי תרבות וכד' בהם יוכלו המתפללים להרגיש כי הם אכן מתפללים בלא תלות בשום גורם ממסדי.


אני יודע כי רבים מכם מחכים ליום כפור כדי לצאת מעולם החולין לאיזושהי התעלות רוחנית אישית אליה אתם יכולים להגיע בישיבה הקרובה לביתכם או עם איזה חזן טוב העובר לפני התיבה בבית הכנסת הסמוך למקום מגוריכם.ואעפי"כ אני חושב שיהיה הדבר נכון והגון לבקש מכם  מעורבות ולו חלקית במנינים הרבים הנערכים ברחבי הארץ.ומובטח לו למי שעוסק בצורכי צבור באמונה כי הוא לא יפגע ברוחניות ובגשמיות.


ברכת גמר חתימה טובה לכם ולכל בני משפחותיכם

 

 

בית המדרש