ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

סדר עבודת יום הכיפורים

ע"י: הרב יובל שרלו

השיעור עוסק בסדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים. הדיון נערך לאור הפיוט ´אתה כוננת´ שבמחזור ליום הכיפורים,מומלץ להאזין עם מחזור ביד.

 

 

בית המדרש