ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מעט על אהרון הכהן

ע"י: רועי זמיר

אחד הניסיונות הכי לא פשוטים לאגו של האדם הוא כאשר הוא אמור להיות מספר שתיים של מישהו אחר. לפעמים להיות מאד קרוב לפסגה הרבה יותר קשה מלהיות רחוק ממנה מפני שתחושת ההחמצה וההרגשה שמי שכן נמצא שם תופס את מקומי היא חריפה הרבה יותר.רועי זמיר על אהרון הכהן

 


באופן טבעי אנחנו רגילים לקשור את אהרון לנושא השלום וקרוב הלבבות. יחס זה יונק מהמשנה באבות בה מדריך אותנו הילל הזקן להיות מתלמידיו של אהרון אוהבי שלום ורודפי שלום. כאשר אנו באים לספר על אהבת השלום של אהרון אנחנו עושים זאת בדרך כלל דרך המשקפיים של המדרש שמתאר לנו כיצד היה אהרון מתאמץ לפשר בין אלו שיש ביניהם מחלוקת. אך האם ישנו מקור גם מהתורה שבכתב שיכול לגבות את המשנה והמדרש שמאפיינות את ארון כאיש השלום . הייתי רוצה להציע אפשרות למקור שכזה. עד בואו של משה היה אהרון המועמד הטבעי להנהגת עם ישראל. הוא האח הבכור, גדל בתוך הקהל ומשה רבינו עצמו מציע לקדוש ברוך הוא למנות  אותו להוביל את המהלך של יציאת מצריים כאשר הוא אומר "שלח נא ביד תשלח". לעומתו משה היה נראה הרבה פחות מתאים. משה האח הקטן,  הוא איש שבא מבחוץ, כבד פה וכבד לשון, שעזב למדיין ונשא שם אישה כושית לא נראה במבט ראשון כמי שאמור להיות המנהיג המוביל.


אחד הניסיונות הכי לא פשוטים לאגו של האדם הוא כאשר הוא אמור להיות מספר שתיים של מישהו אחר. לפעמים להיות מאד קרוב לפסגה הרבה יותר קשה מלהיות רחוק ממנה מפני שתחושת ההחמצה וההרגשה שמי שכן נמצא שם תופס את מקומי היא חריפה הרבה יותר. למרות זאת כאשר משה חוזר לא  רק שאנחנו לא מוצאים תרעומת של אהרון על העובדה שהוא  מתחיל לקבל הוראות מאחיו הקטן אנחנו מוצאים אצל אהרון שמחה על מעלתו של משה. יש בהתנהגות הזו אהבת שלום במובן העמוק ביותר שלה מהטעם שאהרון לכאורה משלם מחיר אישי עבור הערך החשוב הזה. מדובר כאן ביכולת לחסות בצילו של האחר ולהצליח לראות את הברכה שנולדת משיתוף הפעולה ולא להיות עסוק בהישג האיש שלי כמנהיג. יתכן שהאנשים ביניהם ניסה אהרון לפשר היו מוכנים להטות לו אוזן מכיוון שהוא עצמו היה דוגמא מהלכת למי שהיה מוכן לכופף את גאוותו בשביל אותה שלמות שגנוזה בשלום שבינו לבין אחיו.


סוכות הוא חגו של אהרון. חז"ל מלמדים אותנו שזכר שהסוכה היא לאו דווקא כנגד הסוכה הפיזית שנבנתה במדבר אלא היא באה להזכירה לנו את ענני הכבוד שסככו על בני ישראל. לאותם עננים מלמד המדרש זכינו בזכותו של אהרון. נכונותו של אהרון לחיות בצילו של משה מזכה את עם ישראל כולו בזכות לחסות תחת צילו של ריבונו של עולם לאורך כל המס אל הארץ.


ניתן ללמוד מכך גם מסר חשוב לעבודת ה' שלנו בסוכות. אנחנו חוגגים את החג בתקופת האסיף. יש תחושה מאד חזקה של עוצמה כאשר האדם מביט סביבו ורואה את כל מה שהוא צבר,.בכך טמונה גם סכנה גדולה של אמירת כוחי ועוצם ידי. הנכונות שלנו להיכנס לסוכה יכולה לשאוב מאהבת השלום של אהרון. שמלמד את אותה נכונות לפנות מקום בעצמי לסדוק את התקרה אל הרקיע ולהיות מוכן לחסות בצילו של ריבונו של עולם מתוך ההבנה שבך ישנה שלמות הרבה יותר גדולה מן המרידה בה'. האהבה לה' הקשר והוויתור על התביעה להוביל היא עצמה מעצימה גם אותנו ומאירה את הכול באור חדש. אנחנו שמחים במלכות ה' מתוך אהבת השלום שלנו (שהוא גם אחד משמותיו) ותפללים שגם הוא יגלה ויפרוס עלינו את סוכת שלומו.                     

 

 

בית המדרש