ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שיחה שבועית-פרשת חיי שרה

ע"י: הרב שי פירון

הרב שי פירון מעביר מדי שבוע שיחה שבועית לתלמידי הישיבה התיכונית,שיעור זה מובא בפניכם


 

 

בית המדרש