ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הרב שרלו שלי

ע"י: הרב שי פירון

הרב שי פירון כותב על הרב יובל שרלו לכבוד יום הולדתו ה-50.

 


השיח הרוחני בעולם הישיבות מתאפיין בחלוקה לבתי מדרש שונים. כל אחד, מדגיש אות בספר התורה, מגלה פנים בתורה כהלכה, ומסייע בבניית התורה  לדורות. אני מבקש לעמוד על תרומתו הגדולה של בעל היובל, מורנו ורבנו הרב יובל שרלו.


כיוון שדברי הברכה הללו מופנים אל בני הישיבה, פנימה, אבקש לתאר בפניכם את הרב שרלו "שלי", הדמות שמלווה אותי מידי יום למעלה מעשור.


התלבטתי באיזה אופן לברך את הרב, כיצד להאיר בתוכנו את דמותו. האם בשיעוריו ורעיונותיו בתנ"ך?! בתרומתו ללימוד והבנת פשט הגמרא?! בשיעורי המחשבה הבנויים לתלפיות?! בשיחותיו בענייני אקטואליה?!


בחרתי להאיר את דמותו של הרב בדרך אחרת. במובנים רבים, אני זוכה ללמוד מהרב שרלו  מהי מסילת הישירים. לא על תורתו ותפיסת עולמו אני מבקש לברכו אלא דווקא על מידותיו והנהגותיו:


'רז היושר' - ראש לכל מתייחד הרב יובל בישרותו. על הן שהוא הן, ועל לאו שהוא לאו. ללא משוא פנים, ללא הנחות. סוגיות רבות: ערכיות ומעשיות, ציבוריות ואישיות, הלכתיות ומחשבתיות בררנו יחד. ותמיד - מעל הכל - התבלט הרב ביושרו.


'תמים תהיה' -  תכונה שניה שמפליאה אותי כל פעם מחדש היא תמימותו של מורנו. על אף העובדה שהרב יובל מצוי בנבכי החיים הציבוריים, תמים הוא. מאמין בכל אדם, מבקש לראות את הטוב בכל עמדה.


'ואל יבוש' - אומץ לבו של הרב, נכונותו לעמוד על עמדתו, תוך הקשבה לעמדות אחרות מעוררת התפעלות. פעם אחר פעם, מבקש הרב יובל להנחיל את משנתו ללא מורא וללא משוא פנים.


'בנחת נשמעים' - על אף היותו שותף לשיח הציבורי בשאלות הרות גורל, על אף תגובות שונות ומשונות, תמיד דבריו של הרב נשמעים בנחת, בהסברה רחבה ומתונה, בשיקול דעת ובמאור פנים.


'נאה דורש' - פעמים הרבה, כשעולה נושא לדיון, אני נפעם מחשבון הנפש האישי אותו עורך הרב בטרם יביע עמדה ציבורית. הרב יובל דורש מעצמו התנהלות מוסרית, רגישות לממון הזולת, הקפדה על כבוד האדם, ורק אחר כך הוא ניגש להשמעת עמדותיו ולהצבת אתגרים בפני כלל התלמידים.


'ומודה על האמת' - על  אף גלותו בתורה ובמחשבה, לא פעם נפעמתי כיצד הוא מקשיב לעמדה של כל אדם, קטן כגדול, ומשנה את דעתו, בבחינת 'קבל את האמת ממי שאמרה'.


ב"ה, צעיר הוא רבנו. רק בן חמישים. כוחותיו ורעננותו מזמינות ימים רבים של יצירה ועשיה גדולה. נכונו לו ולנו ימים  רבים של לימוד משותף, של דבקות בתורה ובעבודה, של חידוש והעמקה בנבכי התורה, של תרומה גדולה להצבת התורה במרכז ההוויה הישראלית.


נאחל לרב ברכות מאליפות  לשפע של אור ושמחה, בריאות טובה, כוחות יצירה ו...נחת מציבור הלומדים. 

 

 

בית המדרש