ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

אל תקחו חיים

ע"י: הרב יובל שרלו

מהו המדרון החלקלק בנושא ההפלות?האם הפלות אסורות בכלל?על כך במאמר הבא

 


באחת הישיבות של הועדה לאישור בחירת מין העובר לפני השרשה הוגשה בקשה ממשפחה שהיו לה כבר שלושה ילדים בני אותו המין להיתר מיוחד לביצוע התהליך. בשל העובדה שאישור לתהליך מעין זה הוא קשה ביותר להשגה, המשפחה שבקשה לשכנע את הוועדה שהיא מאוד מאוד רוצה ילד מהמין השני, תיארה כבדרך אגב לפני חברי הוועדה שהאישה כבר ביצעה שתי הפלות כאשר התברר כי היא נושאת ילד מאותו מין שכבר יש להם. בשני המקרים מדובר בהפלה יחסית מאוחרת, ואף על פי כן היא בוצעה. לפני כמה שבועות פסקה שופטת בית משפט כי קופת חולים תפצה ילד שנולד בשל העובדה שהוא נולד נמוך מידי, ומדיניות הפלות והתהליך לאישור של בית החולים לא אפשרה בזמנו הפלה במועד. בית המשפט גוזר פיצוי על עניין שכזה, קובע למעשה כי הייתה אפשרות טובה יותר, ומשמעותה של אותה אפשרות היא אי הולדה. לאמור: ילד שיש לו תסמונת של נמיכות קומה אינו ראוי להיוולד, וזוכה לפיצוי על כך.


סיפורים אלה מלמדים מה טיבו של מדרון חלקלק. שאלת ההפלות היא שאלה עדינה מאוד, ויש מצבים קיצוניים בהם הפלה היא מותרת ואולי אף הכרחית. ברם, מקרים נדירים וחריגים אלה אינם נותרים בבדידותם, אלא יוצרים גלים ההולכים ומתרחבים. לא זו בלבד שמאבדים הריון בריא בשל סיבות בלתי מוסריות, עוד מפתחים תפיסה של בני אדם שראויים לחיות ושאינם ראויים לחיות בשל נימוקים שפוגעים פגיעה אנושה בתפיסה של צלם א-לוהים שבאדם.


אמונתנו העמוקה בקדושת החיים חייבת להשיב את המציאות למקומה הראוי. היא חייבת לפתח את ההכרה כי בד בבד לבעלות האישה על גופה ועל גורלה, ובד בבד עם הרצון להביא ילדים בריאים לעולם, ישנה מחויבות מוסרית והלכתית להתייחס לכל אדם באשר הוא אדם, ולהכיר בכך כי כל אחד נברא בצלם. לפיכך, בשעה שמדובר בפסיקה בענייני הפלות מדובר בדיני נפשות של ממש. אמנם, אין אנו מקבלים את התפיסה הקתולית כי רגע הגדרת האדם כאדם הוא בשעת ההפריה, אך במקביל בוודאי שאין אנו מקבלים את התפיסה הרואה באדם אדם רק משעה שהוא נולד.


העוצמה המוסרית ביחס לחיי אדם מכוונת אפוא לקבוע נקודת מוצא כי הפלות אסורות. באותם מקרים נדירים וחריגים יש צורך בשאלת חכם הבקיא בסוגיות אלה, מתוך כובד ראש ואחריות עילאית כמו בכל דיון בדיני נפשות. כדי שנוכל לומר "ידינו לא שפכו את הדם הזה" אנו חייבים לכונן את קדושת מצוות התורה והיחס לאדם מכוחן של מצוות אלו, ולהציל את עצמנו מהחלקה אסונית במורד היחס הנורא לדמות האדם ההולך ומתפתח בעולמנו.
המאמר מתפרסם בעלון 'השבת' של צוהר

 

 

בית המדרש