ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

פתוחי חותם כרך ג´

ע"י: רבני הישיבה ותלמידיה

קובץ זה הינו השלישי במספר שיוצא ע"י תלמידי הישיבה ובו חידושי תורה בגמרא,הלכה,תנ"ך ואגדה

הקדמת ראש הישיבה

 

7

תוכן עניינים מורחב

 

9

בפתחי חותם

 

13

 

 

 

משבצות זהב מפותחות - עיונים בתלמוד

 

 

מידת 'קל וחומר' לאור סוגיית 'אין הולכין בממון אחר הרוב'

על 'קל וחומר' ופרכתו

ארבעת המינים טבע משפט ושמחה

ראשו רובו ושולחנו- עיצוב וייצוג משמעות

'מסגרת מאפשרת?'

דין צרורות ומקורותיו

בסוגיית מועדותן של חיות טרף

עיון בסוגיית המקדש במלוה

מבט על דיני רוב

הרב יהודה יונגסטר

הרב יהודה יונגסטר

הרב משה פאלוך

הרב משה פאלוך

עקיבא ביגמן

אמיתי סלומון

רועי רובינשטיין

אביאל רוזנברג

דוד בן מיכאל

17

29

45

65

79

105

145

159

179

 

 

 

אפתחה במשל פי - עיונים בהגות תורנית

 

 

פשר החלומות בהגות התורנית

"הכל בידי שמים"

מקורות הראי"ה

מעין עולם הבא

יואל רז

אריאל שרלו

אלישע נדב

איל קליין

191

223

237

253

לעיון בקובץ


 

 

בית המדרש