ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

אגדה (7):חכם עדיף מנביא

ע"י: הרב יובל שרלו

השיעור מרחיב את היריעה על המימרא ´חכם עדיף מנביא המופיעה במסכת ב"ב לאור משנת הראי"ה

רחוב ירושלים 1, רעננה | טלפון משרד: 09-770-0354 | פקס: 09-878-3586