ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הלכות שכנים - שורת הדין או הסכמות הדדיות

ע"י: הרב דר יצחק ברנד

השיעור דן בשאלה מהו היסוד של הלכות שכנים בבא בתרא-האם זה דין או הסכמה חברתית?הועבר כחלק מיום עיון בהלכות שכנים בישיבה

 

 

בית המדרש