ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הצבת אנטנה סלולרית

ע"י: הרב דוד סתיו

השיעור דן בשאלה האם מותר להניח אנטנה סלולרית או שמא יש טענה לשכנים כנגדה.השיעור הועבר במסגרת יום העיון שהיה בישיבה בהלכות שכנים

 

 

בית המדרש