ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

עיפות -מידה או תרבות

ע"י:

השיעור דן במידת העייפות. זהו שיעור בסידרת שיעורי מידות שמועברים בישיבה.
מעביר השיעור: הרב סתיו.
משך השיעור: 40 דקות

 

 

בית המדרש