ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שיטת הלימוד של ספר הכוזרי

ע"י: הרב שי פירון

השיעור עוסק בשאלת דרך ומתודת הלימוד הנכונה לספר הכוזרי. השיעור הועבר בי"ב חשוון תשס"ח.
משך השיעור: 41 דקות

 

 

בית המדרש