ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שיעור שלישי בספר שמואל

ע"י: הרב שי פירון

השיעור דן בבני עלי והשפעתם על המשכן ובהבאת שמואל אל המשכן.
משך השיעור: 23 דקות.
הועבר בח' תשרי תשס"ח

 

 

בית המדרש