ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מידת הענווה

ע"י: הרב דוד סתיו

הרב סתיו בשיעור נוסף בסידרת שיעורי המידות.השיעור דן במידת הענווה.הועבר בשנת תשס"ז.
משך השיעור: 40 דקות

 

 

בית המדרש