ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ספר כוזרי (2):פתיחה לספר חלק ב'

ע"י: הרב שי פירון

השיעור הועבר לתלמידי שיעור א' בישיבת ההסדר בשנת תשס"ח. השיעור מהווה שיעור פתיחה שני לספר הכוזרי.
משך השיעור:45 דקות

 

 

בית המדרש