ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

לפורים

ע"י: טפת הלפרין

שיעור שהועבר במסגרת יום העיון לקראת פורים שהועבר בישיבה התיכונית

Download File להצגת דף מקורות

 

 

בית המדרש